من سکوتم تو ترانه...
من یه فانوس، تو زبانه.
من نگاه مات و گنگم...
تو نگاهی عاشقانه...
من یه زخمم، تو یه مرحم..
من به ندرت، تودما دم...
من یه باغ گرگفته....
تو مثه نزول  شبنم...!
منو تو دوتا عروسک با چشای تیله ای...
منو تو زندونیه خاطرهای پیله ای...!!قلبماچ
عکس گل های زیبا
پ ن:میگویند شقایق ها هرگز نمیمیرند.پس تا مرگ شقایق ها دوستت دارم...قلبماچقلب