دلم این روزا گرفته...
خودت خوب میدونی.خودت بهتر از هرکس دیگه ای میدونی که چقدر دلتنگتم.
به خودتم گفتم.تاحالاچندبار گفتم.
بهت گفتم که چقدر حرف دارم باهات.گفتم که چقدر حرفام قلنبه شده تو این دل کوفتی.
دلی که این روزا خیلی بهانه گیرشده.بیشتر از همیشه بهانه نبودنتو میگیره.

میفهمی؟بهانه نبودنت.نبودنت تو این ثانیه ها تو این دقایق...
لحظه هایی که تلخ تر از همیشه دارن میگذرن.آخ...آخ که چقدر حرف دارم!

باورت نمیشه اگه بگم تا حالا بارها و بارها رفتم طرف کاغذ تا بنویسم.رفتم سراغ همدم همیشگیم!!
رفتم که بنویسم.اما نشد!
خودمم میدونم که با نوشتن کلی سبک میشم.کلی دلم خالی میشه.
خودتم خوب میدونی و تاحالا بارها گفتم بهت که نوشتن واسه تو شیرین کار دنیاست برام...

اما...اماوقتی به این فکر میکنم که تو به خاطر من حتی حاضرنیستی دست به قلم بشی دلم میگیره.دلم میگیره که نمینویسی برام.
دلم میگیره که نمیخوای بانوشتنت دل منو شاد کنی!

اگه میرفتم طرف کاغذو مینوشتم آخ اگه مینوشتم!قول میدم که این دفعه میشد یه کتاب!!قول میدم!!
فقط یه بهونه میخوام!یه بهونه کوچولو واسه نوشتن!یه بهونه واسه اینکه دیگه فکر نکنم به اینکه چرا نمینویسی برام!
فقط یه بهونه!اون بهونه رو تو بده به دلم!باشه؟خودت یه بهونه بهم بده!

نمیدونی چقدر دوس دارم یه بار یه روز اینجا بلند اسمتو داد بزنم!
به همه بگم کی عزیز دل منه!
به همه با افتخار معرفیت کنم!
یعنی میشه؟
یعنی میشه؟؟؟؟؟.....

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز